MEDIACJE – czyli POROZUMIENIE PONAD TRUDNOŚCIAMI

Marshall B. Rosenberg powiedział: „Gdy rozumiemy, jakie potrzeby motywują ludzkie zachowanie, nie mamy żadnych wrogów”

Mediacja to nie udowadnianie własnych racji a szukanie rozwiązań, które zaspokoiłoby potrzeby wszystkich zaangażowanych osób. Nie ma dwóch jednakowych ludzi i jednakowych punktów widzenia. Różnorodność wyrażona szczerze i autentycznie może być źródłem kreatywności, rozwoju, nauki a może też prowadzić do konfliktu. W konflikcie istnieją, co najmniej dwie perspektywy lub dwa sprzeczne punkty widzenia, a proces mediacji godzi te dwa podejścia. 

Przez cały czas trwania procesu mediacji mediator pozostając bezstronnym wspiera strony we wzajemnym usłyszeniu tego, co dla stron jest najważniejsze, pomaga również znaleźć rozwiązania satysfakcjonujące dla obu stron.

JAK WYGLĄDA PROCES MEDIACJI

 • Pierwszym krokiem są pre-mediacje, czyli spotkanie z każdą ze stron na oddzielnym spotkaniu. Podczas premediacji ja jako mediator poznaję klientów i mam okazję poznać ich punkt widzenia, motywację do mediacji i oczekiwania wobec tego procesu. Spotkanie premediacyjne trwają około 1h dla każdej ze stron.
 • Kolejny krok to spotkania mediacyjne. W zależności od konfliktu, który zostaje przez strony wniesiony, proces mediacji może zakończyć się po pierwszym spotkaniu lub wymagać będzie kolejnych spotkań (ok. 2-5 razy).

Koszty

 • Spotkanie premediacyjne (ok. 1 godzina) 200 zł od osoby
 • Spotkanie mediacyjne (ok 1,5 godziny) 340 zł

Zainteresowane osoby, zachęcam do kontaktu.

JAK WYGLĄDA PROCES MEDIACJI

Oferuję mediacje wg modelu opartego na Porozumieniu bez Przemocy (NVC).Mediacja jest spotkaniem w obecności mediatora, na które obie strony dobrowolnie się zgadzają. Przez cały proces mediacji mediator ułatwia komunikację między osobami znajdującymi się w konflikcie tj.:

 • Wspiera wzajemne usłyszenie się i wyrażenie potrzeb przez obie strony
 • Dba o wzajemny szacunek i równowagę pomiędzy stronami
 • Pomaga wypracować porozumienie i konkretne rozwiązania działające dla wszystkich zainteresowanych stron

Podstawą mediacji NVC jest zaufanie i porozumienie w atmosferze wzajemnego szacunku i bezpieczeństwa, a ich celem nawiązanie kontaktu pomiędzy stronami umożliwiającego znalezienia rozwiązania konfliktu satysfakcjonującego obie strony.

DLA KOGO MEDIACJE?

Nasze mediacje kierujemy do tych osób, które czują, iż mają dość konfliktu oraz są gotowe podjąć działania by konstruktywnie go przetransformować. Chciałyby zakończyć konflikt i/lub porozumieć się z drugą stroną w kluczowych aspektach sprawy, a potrzebują do tego bezstronnego i profesjonalnego wsparcia.

Obszary mojej specjalizacji to:

 • Konflikty osobiste (pomiędzy członkami rodziny, partnerami, rodzic-dziecko, dziecko-dziecko)
 • Konflikty w organizacjach (pomiędzy pracownikami lub działami, pomiędzy pracownikami i kadrą zarządzająca lub w relacji z klientami
 • Konflikty w zespole
 • Konflikt wewnętrzny

Kluczowe korzyści z mediacji to:

 • Satysfakcja dla obu stron konfliktu oraz indywidualne podejście dzięki:
  • wyrażeniu swoich uczuć, odczuć przez wszystkie strony konfliktu;
  • przedstawieniu faktów z własnej perspektywy przez każdą za stron sporu;
  • porozumieniu dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników;
  • treści ugody zawsze uwzględniającej potrzeby wszystkich stron konfliktu.
 • Atmosfera sprzyjająca porozumieniu, ponieważ:
  • Mediator w trakcie całego procesu kreuje przestrzeń opartą na szacunku, poczuciu bezpieczeństwa i równym udziale obu stron.
  • Dba o to, by każdy mógł się swobodnie wypowiedzieć oraz by jego przekaz został przez drugą stronę usłyszany.
  • Wspiera uczestników mediacji w dotarciu do ich własnych potrzeb i głębokich motywacji, by na bazie tego komunikować się z drugą stroną.\
  • Pomaga formułować komunikaty (uwzględniające obserwacje, ucząca, potrzeby i prośby) łatwe do przyjęcia dla drugiej strony.
  • Tworzy atmosferę wspierającą współpracy i poszukiwaniu rozwiązań.
 • Poufność:
  • Mediatora obowiązuje zasada poufności, co w praktyce oznacza, że wszystko, co zostało powiedziane w procesie mediacji jest objęte całkowitą tajemnicą.
 • Bardziej efektywne i trwałe rozwiązania, gdyż:
  • Proces mediacji jest relatywnie krótki, a porozumienie zawierane jest w ciągu 2-5 spotkań.
  • Rozwiązanie konfliktu należy do uczestników, a mediator nie podsuwa rozwiązań lecz wspiera wspólne ich wypracowanie.
  • Proces mediacji sprzyja odbudowaniu wzajemnego zaufania i gotowości do dalszych rozmów, co umożliwia dalsze samodzielne prowadzenie trudnych spraw w przyszłości.

 

Zapisz się na newsletter

Początek strony